Tijd gespendeerd:

Toets: Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer

In deze toets worden vragen gesteld over de lesstof Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer.
Indien je minimaal 70% van deze vragen goed hebt beantwoord, kun je door naar het volgende onderwerp. Indien er minder dan 70% van de vragen goed zijn beantwoord, is het verstandig de lesstof nogmaals door te nemen en daarna de toets nogmaals te maken.

Veel succes.