Effectieve communicatie

Communicatie is effectief als de boodschap van de zender bij de ontvanger overkomt zoals de zender dat bedoeld heeft.
Tips om dit te bereiken:

  • Zorg zoveel mogelijk dat je non-verbale gedrag past bij je verbale boodschap. Laat je lichaamstaal en intonatie je woorden ondersteunen en aanvullen, zodat jouw bedoeling nog duidelijker wordt.
  • Wees alert op interpretatieverschillen door ruis: door scherp, aandachtig en actief te luisteren en af en toe samen te vatten (als een soort bevestiging van ontvangst) verklein je de kans op interpretatieverschillen en langs elkaar heen praten.
  • Verplaats je in de ander: sluit aan bij zijn belevingswereld. Ga er niet zo maar vanuit dat de ander hetzelfde weet of op dezelfde wijze tegen zaken aankijkt als jij. Jouw interpretaties baseer je immers op jouw ervaringen en referentiekader. Dit kan volledig anders zijn voor de ander.

Succesvolle communicatie ontstaat als het verschil tussen wat door de zender wordt bedoeld en wat de ontvanger interpreteert zo klein mogelijk is