Tijd gespendeerd:

Eindtoets U37-1 Veilig werken langs de weg

Je bent aan het laatste onderdeel van deze opleiding gekomen; de eindtoets.

De vragen van deze eindtoets gaan over de volledige lesstof van de opleiding U37-1 Veilig werken langs de weg.
De eindtoets bestaat uit 50 vragen, waarvan 70% goed moet zijn beantwoord om door te kunnen gaan naar het klassikale gedeelte.
Wij wensen je veel succes met deze eindtoets!!!