Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This opleiding is currently closed

Voorwoord

Gevaarlijke stoffen worden al eeuwen lang gemaakt en dus ook vervoerd. Vroeger ging dit nogal eens fout met doden, gewonden, materiële- en milieuschade tot gevolg. Vandaar dat men op een bepaald moment heeft besloten om hier regels voor op te stellen. In de jaren 50 van de vorige eeuw zijn de overheden en het bedrijfsleven van een aantal Europese landen nauw samen gaan werken. Het voordeel hiervan was dat er uniforme regels opgesteld werden die in alle landen, die aan dit overleg meededen, gelijk waren. Nu hoefde men niet aan de grens een aantal zaken anders te doen om aan de regels van dat land te voldoen. Op deze manier werd de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen aanmerkelijk verhoogd. In 1957 resulteerde dit in de totstandkoming van het ADR.

Tijdens deze cursus gaan wij u stap voor stap begeleiden door de wirwar van wetten, regels en uitzonderingen. Aan het einde van deze opleiding zult u in staat zijn om het vervoer van gevaarlijke stoffen op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren. Als bewijs daarvan heeft u dan na het behalen van een examen een ADR-certificaat op zak.

Het certificaat is 5 jaar geldig, in het 5e jaar dient u een herhalingscursus te volgen. Na dit examen kunt u er dan weer 5 jaar tegenaan. Ook voor het volgen van de herhalingscursus is dit boek uitermate geschikt. Ieder jaar wordt het boek naar de laatste stand van de techniek en de wet en regelgeving bijgewerkt.

U kunt alleen examen doen als u een door CCV erkende ADR opleiding heeft gevolgd. De opleider, die deze opleiding verzorgt, kan bij CCV het examen aanvragen en betalen. Het is niet mogelijk u direct bij CCV aan te melden voor één of meerdere (verlengings) examens. Kijk op de site van het CBR voor een lijst van ADR opleiders en hun gegevens.
Let op: Als de opleider van uw keuze niet op deze lijst voorkomt, dan kan hij geen ADR examen voor u aanvragen. Dit betekent dat u via deze opleider geen ADR certificaat kunt krijgen.

Deze opleiding, Vervoer van Gevaarlijke Stoffen over de weg, bestemd voor vrachtautochauffeurs, is opgebouwd in 4 delen, Basis, Tank, Klasse 1 en Klasse 7.
Deze nieuwe uitgave is nodig omdat er weer een aantal zaken gewijzigd zijn. Gebruikers van vorige uitgaven hebben ons suggesties en wensen aangereikt. Van deze suggesties hebben wij dankbaar gebruik gemaakt om het één en ander makkelijker en beter op papier te zetten. Wij hopen dan ook dat iedereen die gebruik maakt van deze uitgave dan ook weer kritisch kijkt naar wat wij aan het papier toevertrouwd hebben. Opmerkingen en suggesties kunt u doorsturen naar de uitgever of de auteur. Alle suggesties zullen bekeken worden en u krijgt een gemotiveerd antwoord waarom uw suggestie wel of niet gebruikt wordt. Mede hierdoor kunnen we er samen voor zorgen dat chauffeurs goed en praktijkgericht opgeleid kunnen worden. Chauffeurs zullen zich bewust worden van de risico’s tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen, en de mogelijkheden om deze risico’s terug te dringen tot een aanvaardbaar niveau.

Wij wensen u veel succes met de opleiding en het examen.