Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This opleiding is currently closed

Introductie

Welkom in jouw digitale leeromgeving nascholing code 95!

Als beroepschauffeur weet jij als geen ander dat er bij het goed en veilig uitoefenen van je vak heel wat komt kijken. Zo heb je te maken met steeds veranderende wet- en regelgeving en zijn er verschillende kwaliteits- en veiligheidseisen waaraan je moet voldoen. Al deze richtlijnen liggen vast in code 95.

Code 95 op je rijbewijs
Werk je als beroepschauffeur in Europa, dan moet je volgens de Richtlijn vakbekwaamheid over een code 95-kwalificatie beschikken. Slaag je voor de basiskwalificatie, dan krijg je op je rijbewijs de aantekening ‘code 95’. Dit is het bewijs dat jij voldoet aan de binnen Europa geldende vakbekwaamheidseisen voor iedere beroepschauffeur. Deze kwalificatie is vijf jaar geldig.

Nascholing
Om je code 95-kwalificatie na vijf jaar te kunnen verlengen, ben je verplicht 35 uur nascholing te volgen. De nascholing moet aan verschillende eisen voldoen, volg deze daarom bij een door het CCV erkende opleider. Alleen dan telt je nascholing mee voor code 95.

Het CCV is onderdeel van het CBR. Het CCV certificeert de wettelijk vereiste opleidingen voor beroepschauffeurs en houdt toezicht op de uitvoering van praktijkopleidingen en cursussen.

De module Leefstijl

De module Leefstijl is onderdeel van je complete nascholing code 95. Deze module staat gelijk aan 7 uur nascholing, verdeeld over deze e-learning van 4 uur en een dagdeel klassikale les (3 uur).
Om Leefstijl mee te kunnen laten tellen voor je verplichte nascholing code 95, gelden de volgende voorwaarden:

E-learning

  • Je hebt maximaal 10 kalenderdagen toegang tot deze e-learning.
  • Je moet de e-learning afgerond hebben, voordat je deel kunt nemen aan de klassikale les.
  • Aan het begin van de klassikale les wordt getoetst of je de stof uit de e-learning hebt doorgenomen.

Toegang klassikale les
Nadat je de e-learning hebt afgerond, volg je de klassikale les. Neem de volgende documenten mee naar de klassikale les:

  • Een geldig legitimatiebewijs (geen kopie).
  • Je bewijs van deelname aan de e-learning. Dit kun je uitprinten na het afronden van de eindtoets.

LET OP: alleen op vertoon van beide documenten, krijg je toegang tot de klassikale les.

Controle CCV

  • Rijschoolservice Smit is verplicht informatie over de door jou gevolgde nascholing te delen, wanneer het CCV wil controleren of deze aan alle eisen voldoet.
  • Blijkt na controle dat er niet is voldaan aan de gestelde (uren)eisen, dan kan het CCV besluiten de uren van deze nascholingsmodule niet te registreren voor je nascholing code 95.
  • Het voldoen aan de gestelde (uren)eisen, is jouw eigen verantwoordelijkheid als deelnemer. Rijschoolservice Smit kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Deze module is uitgevoerd conform het Raamwerk Nascholingscursussen code 95 en ADR van het CCV. Aan de inhoud van de modules kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze module mag gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.