Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This opleiding is currently closed

Deze e-learning beschrijft de basisvaardigheden waarover een BHV-er moet beschikken om een persoon te helpen, een beginnende brand te blussen en te ontruimen.

Je leert een persoon te helpen die ziek dan wel gewond is. Ook leer je in deze module een vermoeden van een brand veilig te benaderen, een beginnende brand te blussen. Als we het niet kunnen blussen, weten we het gebouw of de locatie op de juiste manier te ontruimen.