Verklaring ter bevestiging

Bij verlies of diefstal van je bestuurderskaart ben je verplicht daarvan aangifte te doen bij de plaatselijke politie. De bestuurderskaart is immers een officieel document. Ook als het verlies of diefstal plaatsvindt in het buitenland moet je daar aangifte doen. Zorg dat je een kopie van deze aangifte meekrijgt, want bij de aanvraag van een nieuwe bestuurderskaart moet deze aangifte worden meegestuurd.

Vraag in elk geval zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 7 dagen, de nieuwe kaart aan bij Kiwa Register.

Je hebt in principe 15 dagen de tijd om in het bezit van een nieuwe bestuurderskaart te komen. Dat wil zeggen dat je 15 dagen mag rijden zonder kaart. Dan moet de nieuwe kaart in je bezit zijn. Je zorgt ervoor dat je binnen 7 dagen een volledige aanvraag voor een nieuwe kaart opstuurt naar Kiwa Register. Een vervangende kaart wordt dan weer aan je beschikbaar gesteld.

Zolang je niet over een geldige bestuurderskaart beschikt, moet je aan het begin van je werkzaamheden een zgn. beginnersprint maken. De gehele dag daarna houd je keurig via de tachograaf de werkzaamheden etc. bij. Zelf moet je daarbij de andere werkzaamheden (hamertjes), de beschikbaarheid (vierkantje met schuine streep) en de pauze of rust instellen.

Ga je rijden, dan registreert de tachograaf vanzelf de rijtijd. Aan het einde van de werkzaamheden maak je opnieuw een print. Beide printjes voorzie je van de persoonlijke gegevens, waaronder het rijbewijsnummer en je plaatst je handtekening. Zo kun je dus maximaal 15 dagen de tijden registreren volgens de wet.

Mocht je nadien jouw oude kaart weer terugvinden, dan ben je verplicht deze kaart terug te sturen naar Kiwa Register. Weet ook dat deze kaart ongeldig is verklaard en niet meer gebruikt kan en mag worden.