In de beginjaren 70 van de vorige eeuw moest menig chauffeur er aan wennen, dat de oude vertrouwde werkmap met daarin het werkboekje verdween.
Dat werkboekje, ook wel leugenboekje genoemd, moest plaatsmaken voor de eerste analoge tachograaf.
Vanaf 2006 werd de Digitale Tachograaf verplicht en wederom moest de vervoerswereld wennen aan een aantal aanpassingen en uitbreidingen. Een persoonlijke bestuurderskaart waarvan elke 28 dagen de eigen ritgegevens moesten worden ‘gedownload’ was voor menigeen een nieuw fenomeen. Vandaag de dag is dit voor een chauffeur een vast gegeven en is het gebruik van de digitale tachograaf een vast bestanddeel binnen de (dagelijkse) werkzaamheden.
De digitale tachograaf heeft door technologische ontwikkeling een enorme verbeterslag ondergaan.
Anders gesteld, er kan weer veel meer met het apparaat, dan een aantal jaren geleden.
Hoewel de invoering van die 2e generatie van tachografen enige tijd op zich heeft laten wachten, is toch vanaf het midden van 2019 de intrede van die 2e generatie ook in ons land een feit.

De werking en bediening van die tweede generatie digitale tachografen.
Globaal zijn er een achttal punten te benoemen, die de nodige aandacht verdienen. Dat zijn:

 • tachograafkaarten;
 • slimme tachografen;
 • Intelligent Transportation System (ITS interface);
  – Global Navigation Satellite Systems (GNSS);
 • Dedicated Short Range Communication (DSRC);
 • printouts;
 • ijking;
 • On-board weighing (OBW).

Tachograafkaarten

Afgifte tachograafkaarten
De afgifte door Kiwa Register van de nieuwe werkplaatskaart werd met ingang van 15 maart 2019 een feit, waarna per 15 mei de nieuwe generatie van bestuurderskaarten volgde.
Voor de bedrijfskaart en de zogenaamde controlekaart hoefde geen nieuwe kaart te worden ingevoerd.

Tweede GENERATIE bestuurderskaart

Compatibel met GEN1 en GEN2 tachograaf
Handtekening optioneel
Kiwa: géén handtekening

Vermelding “G2” – voorzijde, linksonder

1.      Naam
2.      Voornaam
3.      Geboortedatum
4a.    Datum van uitgifte
4b.    Datum einde geldigheid
4c.    Uitgifte bevoegdheid
(4d). Nummer administratie
5a.    Rijbewijsnummer
5b.    Kaartnummer
6.      Foto
7.      Handtekening
8.      Adres

Inbrengen en uitnemen van Tachograafkaarten
Bij iedere inbrenging/uitneming van een bestuurders- of werkplaatskaart wordt in het geheugen van de tachograaf geregistreerd:

 • naam en voornaam kaarthouder;
 • kaartnummer, lidstaat van afgifte en vervaldatum;
 • generatie van de kaart;
 • datum en tijdstip van inbrengen;
 • kilometerstand bij kaartinvoer;
 • lezer waarin de kaart wordt ingebracht;
 • datum en tijdstip van uitnemen;
 • kilometerstand bij uitnemen van de kaart;
 • gebruik vorig voertuig (kenteken, lidstaat, generatie VU, datum en tijdstip van kaartuitname);
 • manuele invoer.

Slimme tachografen

 1. Is een aanvulling op GEN 1 digitale tachograaf
 2. Kunnen extra functionaliteiten bevatten:
  – ITS-interface Intelligent Transportation System.
  – GNSS Global Navigation Satellite System.
  – DSRC Dedicated Short Range Communication.

Merken en types (de drie meest voorkomende merken en types):

Stoneridge Connekt 8.0 Type 5000 SE.

 • IGNSS receiver intern
 • IDSRC module extern

Continental DTCO 4.0 Type 1381

 • GNSS receiver intern, antenne extern
 • DSRC module intern

Intellic 5.0 Type EFAS

Intelligent Transport Systeem (ITS)

Dit `Intelligent Transportation System` is optioneel en niet altijd standaard aanwezig.
Het is een internationaal verzamelbegrip voor de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën in voertuigen en transportinfrastructuur om het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te maken.

 • ITS-interface
 • Advanced Driver Assistance System (ADAS)

Met bijvoorbeeld:

ISA – Intelligent Speed Adaptation

TMC – Traffic Message Channel

ACC – Adaptive Cruise Control

PCC – Predictive Cruise Control

LDWS – Lane Departure Warning System

ITS-interface: Intelligent Transportation System en de slimme tachograaf

 • verbinding met bestaande ITS systemen;
 • technologie: Bluetooth;
 • toegang tot persoonlijke data (incl. geo. positioning);
 • toestemming bestuurder(s) middels pincode (bij inbrengen bestuurderskaart of werkplaatskaart).

Global Navigation Satellite System (GNSS)

 • compatibel met Satelliet netwerken;
 • automatische tijdsynchronisatie;
 • 2e snelheidssignaal, tegenstrijdige bewegingsgegevens;
 • IMS optioneel.

GNSS heeft automatische positiebepaling:
doel; betere controle op de naleving van de wet.

Automatische positiebepaling (coördinaten):

 • begin dagelijkse werktijd;
 • elke 3 uur opgetelde rijtijd;
 • einde dagelijkse werktijd;

Voor de automatische positiebepaling bij GNSS:

 • landcode aanvang/einde dienst verplicht;
 • geen positiebepaling als bestuurderskaart niet wordt uitgenomen;
 • opslag positiebepalingen alleen in combinatie met GEN 2 bestuurderskaart.

Dedicated Short Range Communication (DSRC)

 • plaatsing voertuig en type afhankelijk;
 • externe module;
 • vroegtijdige detectie met het oog op gerichte wegcontroles;
 • controle serienummer mogelijk;
 • on-board weighing (OBW);
 • pré selectie.