De Siemens VDO-tachograaf heeft dus aan de voorzijde de nodige toetsen en knopjes.
Laten we ze eens één voor één doornemen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Display

2

Toetsen die gebruikt worden door degene die achter het stuur zit

3

Kaartsleuf bestemd voor de bestuurderskaart van degene die achter het stuur zit

4

Poort waaruit informatie kan worden gedownload en alleen bestemd is voor de werkgever.

5

Toetsen die gebruikt worden door het bemanningslid dat niet achter het stuur zit

6

Sleuf waaruit het printerpapier komt en kan worden afgescheurd

7

Menutoets waarmee allerlei gegevens kunnen worden ingevoerd, bekeken of afgedrukt

8

Knop om de printerlade te openen

9

Kaartsleuf voor de bestuurderskaart voor de ‘tweede bestuurder’

Printerlade

Door het indrukken van knop ‘8’ kan de printerlade worden geopend om een rolletje printpapier in de lade aan te brengen.
Op de bodem van deze printerlade tref je het typeplaatje aan van de tachograaf met onder andere de naam en het adres van de producent, type apparaat, serienummer, bouwjaar en keurmerk.

Kaartsleuf twee

De functie van kaartsleuf 2:
Wanneer het voertuig bemand is met twee bestuurders, wordt kaartsleuf 2 gebruikt voor degene die op dat moment het voertuig NIET bestuurt. Deze chauffeur is dan ‘beschikbaar’. Bij wisseling van bestuurder dienen ook de beide bestuurderskaarten te worden gewisseld van sleuf.
Op het moment dat het voertuig slechts bemand is met één bestuurder, blijft kaartsleuf 2 leeg.
Bij een eventuele controle van ondermeer Inspectie Leefbaarheid en Transport zal veelal kaartsleuf 2 worden gebruikt om met de controlekaart een onderzoek in te stellen op de naleving van de Arbeidstijdenwetgeving.

Menutoets

De menutoets
De menutoets kan alleen worden gebruikt als het voertuig stilstaat. Dit is uiteraard gedaan om te voorkomen dat de bestuurder onder het rijden met deze menutoets aan de slag gaat en zijn aandacht niet meer op de weg heeft.

Gebruik menutoets tijdens het rijden
Deze menutoets is dus te gebruiken als het voertuig stilstaat. Hier is echter één uitzondering op:
Je kunt al rijdend de pijltjestoets gebruiken om even te controleren hoe de stand van zaken is met betrekking tot de uitgevoerde ononderbroken rijtijd en de geldige pauze.
Dit laat het apparaat voor een periode van 10 seconden zien om de chauffeur op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Dan springt de tachograaf automatisch terug op de ‘basisstand’.
Als het voertuig stilstaat, kun je natuurlijk wel actief bezig zijn in het menu.

Als je op ‘OK’ drukt, kom je in het hoofdmenu. Dit menu ziet er als volgt uit:

 • Printen chauffeur 1
 • Printen chauffeur 2
 • Printen voertuig
 • Invoer chauffeur 1
 • Invoer chauffeur 2
 • Invoer voertuig
 • Printen voertuig
 • Display chauffeur 1
 • Display chauffeur 2
 • Display voertuig

Afhankelijk van wat je zoekt ga je met de ‘pijltjestoets hoofdstuk-13-afbeelding-2hoofdstuk-13-afbeelding-3’ naar een van deze onderwerpen. Heb je dit gevonden dan druk je op ‘OK’ en ga je verder zoeken in het ‘submenu’.

Per onderwerp vind je dan de activiteiten waarmee je aan de slag kunt.
Op het moment dat je de actie wilt starten, druk je op ‘OK’.
Wil je vervolgens teruggaan naar het hoofdmenu, dan druk je op de ‘pijltjestoets met punt’ die tegenover de OK-toets te vinden is.

Infoscherm

Als je stilstaat en je drukt op de menutoets op de ‘pijltjestoets hoofdstuk-13-afbeelding-3 ’ dan worden een viertal gegevens zichtbaar gemaakt:

 1. De huidige ononderbroken rijtijd.
 2. De geldige pauze tot nu toe.
 3. De rijtijd opgeteld van deze en vorige week.
 4. De activiteit op dit moment.

Je kunt met de menutoets weer teruggaan naar het hoofdmenu, maar zodra je gaat rijden doet hij dit automatisch.