Samenloop van regels komt voor als een werknemer verschillende werkzaamheden verricht, waarbij in de ene
situatie de Arbeidstijdenwet (ATW) geldt en in de andere het Arbeidstijdenbesluit vervoer (ATB-v).

Samenloop komt in twee vormen voor:

Het laden van de vrachtauto valt onder het Arbeidstijdenbesluit vervoer.

Samenloop binnen één dienst

Als een werknemer binnen één dienst verschillende werkzaamheden uitvoert waarbij in de ene situatie de Arbeidstijdenwet van toepassing is en in de andere situatie het Arbeidstijdenbesluit vervoer, dan is er sprake van samenloop. Bijvoorbeeld een planner die ook af en toe meerijdt in het transport.
Op het moment dat de vervoerswerkzaamheden 25% of minder van de totale arbeidstijd omvatten, dan gelden uitsluitend de regels van de Arbeidstijdenwet.
Op het moment dat de vervoerswerkzaamheden 75% of meer van de totale arbeidstijd omvatten, dan gelden  uitsluitend de regels van het Arbeidstijdenbesluit Vervoer.
Gelden bovenstaande regels niet, dan moet de werknemer zich in elk geval houden aan een maximale arbeidstijd van 12 uur en een aaneengesloten periode van rust van 11 uur tussen de diensten.

Samenloop tussen twee diensten

Dit is van toepassing als een werknemer in twee opeenvolgende diensten verschillende vervoerswerkzaamheden verricht. Dit is bijvoorbeeld als een planner, die normaal op het kantoor zit, enkele dagen per week op de vrachtauto zit en vervoerswerkzaamheden verricht. Als planner zijnde is dan de Arbeidstijdenwet op hem van toepassing, terwijl op het moment dat hij achter het stuur kruipt, het Arbeidstijdenbesluit vervoer op hem van toepassing is.
In dit geval moet er dan tussen de twee diensten een aaneengesloten rusttijd zijn van minimaal 11 uur.