De tachograaf moet uiterlijk om de twee jaar worden herkeurd. Dit gebeurt door een erkende installateur. Deze installateur zal met zijn installatiekaart de tachograaf herijken en controleren of het apparaat nog naar behoren werkt. Zodra dit is afgerond zal deze installateur een zogenaamd installatieplaatje aanbrengen nabij de tachograaf of in de deurstijl, waaruit blijkt dat de tachograaf is goedgekeurd.

Op het installatieplaatje tref je de navolgende gegevens aan:

  • de naam en code van de installateur;
  • de datum van keuren;
  • het kenteken van het voertuig;
  • het impulsgetal;
  • de bandenomtrek in millimeters.

Zowel de werkgever als de chauffeur dienen erop toe te zien dat de tachograaf nog binnen de goedkeuring valt.

In de navolgende gevallen zal de tachograaf echter eerder ter reparatie moeten worden aangeboden:

  • indien de tijdsinstelling meer dan 20 minuten afwijkt van de werkelijke tijd;
  • wanneer geregeld storingen of storingsmeldingen worden aangegeven;
  • bij beschadigde loodjes of verzegelingen.

Bij de herkeuring zullen ook steeds de bufferbatterijen in de tachograaf worden vervangen.