In het menu van de tachograaf tref je allerlei zaken aan. Er is een onderverdeling te maken in printen, invoer en display, maar ook in chauffeur 1, chauffeur 2 en voertuig.

 • Printen chauffeur 1
 • 24 h dag
 • Gebeurtenis
 • Invoer chauffeur 1
 • Begin land
 • einde land
 • Display chauffeur 1
 • 24 h dag
 • Gebeurtenis
 • Printen chauffeur 2
 • 24 h dag
 • Gebeurtenis
 • Geen data!
 • Invoer chauffeur 2
 • Begin land
 • einde land
 • Geen data!
 • Display chauffeur 2
 • 24 h dag
 • Gebeurtenis
 • Geen data!
 • Printen voertuig
 • 24 h dag
 • Gebeurtenis
 • Snelheid
 • Technische data
 • V-profielen
 • N-Profielen
 • Invoer voertuig
 • OUT –> begin
 • Boot/trein
 • Lokale tjd
 • UTC correctie
 • V-profielen
 • N-Profielen
 • Display voertuig
 • 24 h dag
 • Gebeurtenis
 • Snelheid
 • Technische data
 • Firma
 • N-Profielen

Zoals ook uit dit menu blijkt kun je van alles printen. Je kunt een 24-uurs print maken van de dag die je zelf aangeeft. Het menu vraagt ook welke dag je wilt printen. Je kunt tot ongeveer 28 dagen terug gaan om nog een print te maken van die dag. Ook je gebeurtenissen kun je op papier zetten om eens te kijken wat er allemaal gebeurd is.
In de tweede kolom van dit menu zie je wat je kunt invoeren. Voor wat betreft chauffeur 1 en chauffeur 2 kunnen deze de landencode invoeren bij het begin en het einde van de dienst, zoals eerder besproken.
In de derde kolom staat ‘display’. Daarmee kun je alles in het display terughalen om te zien wat er is vastgelegd. Dat geldt dus voor chauffeur 1, chauffeur 2 en het voertuig.
In het menu zie je ook ‘Invoer voertuig’ staan. Daar zullen we nader op in gaan.

Out of scope

‘out → begin’ is alleen van toepassing voor personen die doorgaans niet op de vrachtauto of autobus rijden.
Deze situatie is bedoeld onder andere voor:

 • Reparatiewerkzaamheden aan het voertuig door monteurs.
 • Het rangeren op het eigen terrein door mensen die niet als bestuurder optreden.
  Denk maar eens aan 16- of 17-jarige personen die even de vrachtauto aan de ramp zetten om te kunnen laden of lossen.
 • Personen belast met het wassen van het voertuig.

Out of scope 1
De ‘Out of Scope’ functie is bedoeld voor vervoer dat niet onder de tachograafplicht valt. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld sneeuwruimen, het voorladen op eigen terrein door loodsmedewerkers of het door de wasstraat rijden op eigen terrein door ander personeel dan de chauffeur, die laatste valt immers onder de rij- en rusttijdenregeling.

Op een fabrieksterrein de tachograaf ‘out of scope’ functie zetten is niet verstandig, daar een chauffeur in principe al zijn activiteiten immers moet laten registreren, dus ook de rusttijden.
In Nederland is het niet zo’n ramp om in rusttijd de bestuurderskaart uit de tachograaf te halen, echter in het buitenland kan dat wel een probleem zijn. In sommige landen lezen ze de wetgeving namelijk zelfs zo, dat op maandagmorgen beginnen na een vrij weekend eerst alle rusttijd alsnog manueel moet worden ingevoerd.

Let op: Als de vrachtauto al door een ander moet worden verplaatst op eigen terrein, zorg dan dat er een verklaring van diegene (of nog beter: van zijn werkgever) afgegeven wordt om de gereden minuten te kunnen verklaren.
Overigens kan een deel van de problemen voorkomen worden door een nieuwe tachograaf te laten monteren. Met de nieuwste versie kan 29 seconden gereden worden voordat deze gaat registreren. Dit is natuurlijk niet bedoeld om het rijden te verbloemen, maar kan wel worden gebruikt voor dergelijke doeleinden.
Als de vrachtauto dus toch verplaatst moet worden: kaart er uit, ‘out of scope’ functie aanzetten, laten
verplaatsen door een ander, verklaring daarvan meenemen, rust/pauze handmatig toevoegen.

Altijd dus zorgen, dat je jezelf kan vrijpleiten. Bij sommige buitenlandse opsporingsdiensten werken ze puntje precies (en dan zit je vaak ook nog met een taalprobleem).

Out of scope 2
Het krijgen van een rijles met een voertuig ter verkrijging van een rijbewijs of getuigschrift van vakbekwaamheid, is vrijgesteld: daar kan dus ‘out of scope’ mee gereden worden (zie artikel 13 van EG verordening 561/2006, nationale vrijstellingen).
In Nederland hebben we geen getuigschrift meer en daarom is tussen KLPD en ILenT afgesproken dat ook behoud van vakbekwaamheid (code 95) daaronder valt.

Dat hoeft niet specifiek met een als zodanig ingericht voertuig: de enige eis is dat de training niet ‘on the job’ gegeven wordt.

Voorbeeld:
Een chauffeur die ‘s morgens van de zaak wegrijdt richting verkeersschool, daar een instructeur oppikt en vervolgens 7 uur bijvoorbeeld ‘Het nieuwe rijden’ leert, mag die dag dus ‘out of scope’ rijden. Het is dan wel handig om een verklaring van de rijschool te krijgen waarom er op die dag ‘out of scope’ gereden werd, zoals bijvoorbeeld garages die ook afgeven na een proefrit. Uiteraard is er ook niks op tegen dat de chauffeur zijn kaart gebruikt in een dergelijk geval.

Boot / trein

Deze situatie kun je gebruiken als je je rusttijd wilt onderbreken om op de boot of op de trein te gaan.
De verordening EG Nr. 561/2006 laat toe dat je de ‘normale rusttijd’ twee maal mag onderbreken om op de boot / trein te rijden en er weer af te rijden. Deze onderbrekingen mogen samen niet langer duren dan één uur.

Deze mogelijkheid is gecreëerd om een reeds begonnen rust toch volledig te kunnen genieten, zonder achteraf te worden beboet omdat die rust tot twee keer toe werd onderbroken. Dit voor het aan boord van een veerboot of op de trein rijden en er weer vanaf.

Hiervoor mag dus een normale dagelijkse rust van 11 uur in totaal in maximaal 3 blokken worden opgenomen. Het op- en afrijden mag dan samen en in totaal maximaal 1 uur bedragen.

Ook de wekelijkse (normale en verkorte) rust mag door boot/trein worden onderbroken, echter alleen als er de beschikking is over een slaapcabine, bed of slaapbank. De normale rust onderbreken mag alleen als de rust minimaal 8 uur duurt en er een slaapcabine in de trein of op de boot aanwezig is.

Om dit te kunnen toepassen moet je dus, zodra je op de boot of de trein staat, met de menutoets aangeven dat dit het geval is. Zodra je er weer afrijdt, verdwijnt deze informatie automatisch van het display. Daarmee bereik je dat op je kaart, op het interne geheugen en op elke print die je maakt, deze overtocht is aangegeven.

Lokale tijd

Van lokale tijd hoef je eigenlijk slechts twee keer per jaar gebruik te maken, namelijk bij de omschakeling van de zomer- en de wintertijd. Je kunt met pijltjes hoofdstuk-13-afbeelding-2hoofdstuk-13-afbeelding-3 van de menutoets per half uur vooruit of terug, afhankelijk wat in dit geval van toepassing is.
Daarnaast kun je dit gebruiken als je de tijdgrens overschrijdt om de lokale tijd, waar je dan bent, op het display te laten zien. Denk bijvoorbeeld aan Engeland. Dit land heeft een andere lokale tijd dan Nederland.

UTC-correctie

Deze activiteit kan worden toegepast als het uurwerk van de tachograaf afwijkt van de werkelijke tijd. Stel je merkt dat de tijd op de tachograaf drie minuten voorloopt op de werkelijke tijd en je vindt dit storend. Dan kun je, door in het menu te gaan naar ‘UTC-correctie’ deze tijd corrigeren door met de pijltjestoets een minuut toe te voegen of een minuut terug te gaan. Als je de tweede minuut toe wilt voegen of terug wilt gaan, dan geeft de tachograaf aan ‘UTC-correctie onmogelijk’. Je kunt namelijk de tachograaf slechts één minuut per week corrigeren. Om drie minuten te corrigeren heb je dus drie weken nodig. Dit is ook een `ingebouwde veiligheid` om overlappingen tegen te gaan.

Het is in dit geval verstandiger deze tachograaf te laten herstellen bij een erkende installateur zodat het uurwerk weer goed op tijd loopt.