De digitale tachograaf wordt via de versnellingsbak met een sensor gevoed. Deze sensor geeft meetimpulsen door aan de tachograaf en deze gegevens worden omgezet in snelheid en in afstand. Enerzijds wordt deze data vastgelegd op het interne geheugen van de tachograaf en anderzijds op de in de  tachograaf aanwezige bestuurderskaart(en).

De Siemens VDO is de meest voorkomende tachograaf in de transport- en touringcarwereld (Ong. 70% marktaandeel. Stoneridge zit rond de 20% marktaandeel).
Reden waarom we met dit Siemens / VDO apparaat aan de slag gaan. De tachograaf aan de voorzijde:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Het display waarop allerlei informatie verschijnt

2

Toetsen die gebruikt worden door degene die achter het stuur zit

3

Kaartsleuf bestemd voor de bestuurderskaart van degene die achter het stuur zit

4

Poort waaruit informatie kan worden gedownload en alleen bestemd is voor de werkgever

5

Toetsen die gebruikt worden door het bemanningslid dat niet achter het stuur zit

6

Menutoets waarmee allerlei gegevens kunnen worden ingevoerd, bekeken of afgedrukt

7

Sleuf waar het geprint papier uitkomt

8

Knop om de printerlade te openen

9

Kaartsleuf bestemd voor de bestuurderskaart van de ‘tweede bestuurder’

Zodra de bestuurder met zijn werkzaamheden aanvangt, is zijn eerste taak zijn bestuurderskaart te plaatsen in kaartlezer 1 en met het toetsenveld chauffeur 1 aan te geven met welke werkzaamheden hij van start gaat.
De bestuurderskaart is een persoonlijk document. De bestuurder zal dus dit document tijdens zijn werkzaamheden altijd bij zich moeten hebben en op verzoek van de controle-instanties moeten overhandigen. Ook al heeft een chauffeur nog niet eerder gewerkt met deze kaart, tijdens zijn werk zal hij deze kaart toch bij zich moeten hebben.
Na aanvraag bij Kiwa Register kan deze kaart worden afgehaald op het postkantoor op vertoon van het rijbewijs.
Vóór de afgifte wordt gekeken in hoeverre het rijbewijsnummer overeenkomt met het nummer dat op de bestuurderskaart staat. Afhalen met een paspoort is dus niet mogelijk.
Op deze bestuurderskaart is een chip aangebracht waarop over een periode van ongeveer 28 dagen informatie kan worden opgeslagen.
Deze informatie bestaat ondermeer uit de navolgende gegevens:

  • de voertuigen met de kentekens en de kilometerstanden;
  • de data en de tijden van de vervoerswerkzaamheden;
  • de diverse activiteiten die in de werkperiodes zijn uitgevoerd;
  • de gebeurtenissen, de storingen en de controles.

Procedure invoer bestuurderskaart

Zodra je de kaart in de linker kaartsleuf aanbrengt, ‘heet het apparaat je welkom’ en geeft direct aan dat er twee tijden zijn, namelijk de ‘UTC-tijd’ en de lokale tijd. De UTC-tijd is de tijd die overeenkomt met de Engelse tijd (in de buurt van Londen). De Nederlandse tijd, die afwijkt van de Engelse tijd, wordt aangegeven met de ‘lokale tijd’.
Vervolgens laat het display de naam, vermeld op de bestuurderskaart zien en geeft aan wanneer de bestuurderskaart voor het laatst is gebruikt. Daarna volgt de vraag of je handmatig wilt invoeren. Dit is normaliter niet het geval dus kun je op ‘nee’ drukken.

Wanneer is dit wel het geval?

  1. Als je later in de vrachtauto of autobus bent gestapt dan wanneer je begonnen bent met vervoerswerkzaamheden.
    Je hebt bijvoorbeeld al enkele uren magazijnwerkzaamheden achter de rug voordat je instapt en de kaart in de tachograaf aanbrengt. Dan moet je de magazijnwerkzaamheden handmatig invoeren.
  2. Als je bijvoorbeeld met een personenauto naar de plaats van overname bent gereden om aldaar de vrachtauto of de autobus te gaan besturen. Ook hier moet je handmatig invoeren. Deze werkzaamheden worden onder ‘overige werkzaamheden’ geregistreerd. In dit geval hebben we te maken met het ‘Skill-arrest’.
  3. Als je vakantie hebt genoten of ziek bent geweest moet je dit ook invoeren.

Als je niet handmatig hoeft in te voeren moet je echter wél wachten tot het symbool van de bestuurderskaart compleet is. Dit kan soms wel even duren. Voor die tijd moet je het land waar je begint netjes invoeren. Rijd je te snel weg, dus voordat het kaartsymbool compleet is, dan geeft het apparaat ‘rijden zonder kaart’ aan. Dit is dan een overtreding die je makkelijk kunt voorkomen door even te wachten tot dit symbool compleet is. Dan is het een kwestie van de werkzaamheden uitvoeren in het kader van de voorgeschreven rij- en rusttijden. Belangrijk is ook hier dat je met de diverse symbolen aangeeft welke activiteiten je uitvoert.

Welke symbolen kent deze tachograaf?

Defecte tachograaf
Ook een tachograaf kan defect raken. Op het moment dat je dat merkt, zul je als chauffeur moeten handelen. Blijkt bij een voorlopige controle, dat het apparaat echt defect is, zul je je rijtijden, de overige werkzaamheden, de eventuele beschikbaarheid, de pauzes en/of de eventuele rusttijden handmatig moeten vastleggen.

Komt het voertuig daarna terug bij het bedrijf, dan mag het niet eerder weer op de weg rijden vóórdat de tachograaf is gerepareerd! Blijft de vrachtauto of bus nog enige tijd bij het bedrijf weg, dan moet uiterlijk binnen 7 x 24 uur de tachograaf onderweg in Europa worden gerepareerd. Dat is nieuwe EU-wetgeving!

Zolang de tachograaf niet te gebruiken is mag je maximaal 7 x 24 uur jouw tijden handmatig verantwoorden en dat moet je doen op de achterzijde van het goedgekeurde printpapier dat in de tachograaf aanwezig is. Je treft daar op de achterzijde dezelfde symbolen aan als in het vroegere werkboekje. Je moet hierop met pen bijhouden wat je werkzaamheden, pauze of rust zijn geweest.

Zorg altijd eerst dat je naam, bestuurderskaartnummer en de datum is ingevuld!

Welke symbolen kent deze tachograaf?

Defecte tachograaf
Ook een tachograaf kan defect raken. Op het moment dat je dat merkt, zul je als chauffeur moeten handelen. Blijkt bij een voorlopige controle, dat het apparaat echt defect is, zul je je rijtijden, de overige werkzaamheden, de eventuele beschikbaarheid, de pauzes en/of de eventuele rusttijden handmatig moeten vastleggen.

Komt het voertuig daarna terug bij het bedrijf, dan mag het niet eerder weer op de weg rijden vóórdat de tachograaf is gerepareerd! Blijft de vrachtauto of bus nog enige tijd bij het bedrijf weg, dan moet uiterlijk binnen 7 x 24 uur de tachograaf onderweg in Europa worden gerepareerd. Dat is nieuwe EU-wetgeving!

Zolang de tachograaf niet te gebruiken is mag je maximaal 7 x 24 uur jouw tijden handmatig verantwoorden en dat moet je doen op de achterzijde van het goedgekeurde printpapier dat in de tachograaf aanwezig is. Je treft daar op de achterzijde dezelfde symbolen aan als in het vroegere werkboekje. Je moet hierop met pen bijhouden wat je werkzaamheden, pauze of rust zijn geweest.

Zorg altijd eerst dat je naam, bestuurderskaartnummer en de datum is ingevuld!

Achterzijde printpapier

Op het einde van de dag plaats je je handtekening ten teken dat je akkoord gaat met de ingevulde vervoerswerkzaamheden.
N.B.: Je mag maximaal 7 x 24 uur op deze wijze je tijden verantwoorden, mits het voertuig in die periode NIET bij het bedrijf komt. Is de tachograaf dan nog niet binnen het bedrijf gerepareerd, dan moet dat apparaat onderweg bij een erkend installateur worden gerepareerd. Kijk in het instructieboekje waar in je omgeving een erkende installateur te vinden is.

Verder ben je verplicht ook deze gegevens over een periode van 28 dagen te bewaren. Zorg dan dat de handmatig geregistreerde gegevens goed bewaard blijven. Je hebt gebruik gemaakt van thermisch papier. Leg deze documenten niet op een zonnige of warme plaats want dan wordt dit document helemaal zwart en onleesbaar.

Voldoende papierrolletjes
Zorg ook dat je altijd voldoende papierrolletjes bij je hebt om te kunnen printen. Wettelijk gezien is één reserverolletje voldoende maar er zijn landen die al naar meer reserverolletjes vragen. Kijk dus, voordat je vertrekt, of je hieraan voldoet.

Storingen
Ook veelvoorkomende storingen moet je melden bij de werkgever zodat deze hiervan registratie kan bijhouden en eventueel afspraken kan maken met de erkende installateur