Zodra je de bestuurderskaart uit de tachograaf wilt halen, ‘vraagt’ de tachograaf of je nog een 24-uur print wilt maken van die dag. In principe is dit niet nodig. Al je werkzaamheden zijn vastgelegd in het interne geheugen van de tachograaf en op de bestuurderskaart van de chauffeur.
In principe zijn er slechts drie momenten waarin een print noodzakelijk is, namelijk:

  1. Als de tachograaf defect is.
  2. Als je de bestuurderskaart niet kunt gebruiken.
  3. In geval van overmacht, weergegeven in artikel 12 van de Verordening EG nr 561/2006.

Rijd je met een vrachtauto of autobus naar een land buiten de EU- of EVA-landen, dan zul je in zo’n land ook vaak d.m.v. printjes je rijtijden etc. moeten laten controleren. Gewoonweg omdat een beambte in zo’n AETR-land vaak niet de technische mogelijkheden heeft om een tachograaf digitaal uit te kunnen lezen.
Men verlangt dan dus de printjes. Dat kan inhouden, dat je mogelijk van de werkdagen over de afgelopen 28 kalenderdagen die printjes bij je moet hebben.

Als de tachograaf defect is

Als je bemerkt dat de tachograaf niet goed functioneert en je kunt onderweg niet zorgen dat dit apparaat weer goed werkt, dan moet je de werkzaamheden die je uitvoert, handmatig schriftelijk vastleggen.
Dit doe je door aan de achterzijde van het printpapier met een pen aan te geven wat je werkzaamheden zijn geweest. Dit is te vergelijken met een werkboekje of de achterzijde van de tachograafschijf, zoals dat eerder werd gebruikt.
Je kunt deze werkzaamheden handmatig blijven registreren tot de tachograaf is hersteld. De werkgever heeft hierin de taak zo snel mogelijk die tachograaf te laten herstellen en hij maakt dan ook hiervoor een afspraak met de erkende installateur.
Komt een chauffeur niet binnen zeven dagen terug op de standplaats, dan moet hij deze tachograaf onderweg zo snel mogelijk laten repareren.

Gegevens moeten 28 dagen direct controleerbaar zijn

Als je de bestuurderskaart niet kunt gebruiken

Als een chauffeur zijn bestuurderskaart niet kan gebruiken of niet meer bezit, dan moet hij dus aangifte doen en zo snel mogelijk een vervangende kaart aanvragen. Tot die tijd mag hij rijden zonder kaart. Hij heeft dan 15 werkdagen de tijd om een nieuwe kaart aan te vragen.
Als hij aanvangt met zijn werkzaamheden, zonder kaart, ziet hij de tachograaf oplichten met de tekst ‘rijden zonder kaart’. Door twee keer op de ‘OK-toets’ te drukken verdwijnt deze tekst.

Deze chauffeur kan verder de gehele dag met deze tachograaf blijven werken. Het apparaat registreert normaal alle vervoerswerkzaamheden. Op het eind van de dag maakt hij een print en heeft dan toch al zijn werkzaamheden, geregistreerd, op papier staan. Daar schrijft hij, op de daarvoor bestemde plaats, zijn gegevens bij, te weten zijn naam, de datum en de handtekening.
Deze gegevens dient de chauffeur nog 28 dagen bij zich te hebben en vervolgens levert hij deze in bij zijn werkgever die de informatie nog minimaal één jaar moet bewaren.

Reden van afwijking op achterzijde

In geval van overmacht, weergegeven in artikel 12 van de Verordening EG nr. 561/2006

Op het moment dat je, door overmacht, moet afwijken van de regels van de rij- en rusttijden is dat toegestaan.
Je mag dan om een geschikte stopplaats te kunnen bereiken afwijken van deze regels om de veiligheid van de personen, het voertuig of zijn lading te waarborgen. Maak dan zo snel mogelijk een print, waarop je aan de achterzijde de reden vermeldt van de afwijking.

Print-out
Aan het einde van de dag als je klaar bent met je werk, kun je de bestuurderskaart uit de tachograaf halen. Dat doe je door op de ‘eject-knop’ te drukken. Op dat moment start de tachograaf de afsluitprocedure en komt dan altijd met de vraag of je een print wilt maken. Dat is, buiten de drie hierboven staande gevallen, niet nodig.
Je drukt dus met de ‘pijltjestoets hoofdstuk-13-afbeelding-3’ totdat je ‘nee’ op het display ziet staan. Daarna druk je op de OK-toets en de bestuurderskaart wordt uitgeworpen.

Uitleg print out
Zoals je hiernaast kunt lezen, wordt de print-out weergegeven in de UTC-tijd die afwijkt van de Nederlandse tijd. Houdt daar dus steeds rekening mee. De stippellijntjes tussen de teksten geven de soort informatie aan. In het midden van de stippellijn zie je een symbool dat aangeeft waarover de info gaat.

Laten we deze print eens van bovenaf lezen.

Deze print is gemaakt op 20.09.2008 19.16 uur (UTC-tijd).

De stippellijntjes geven aan waarover de informatie gaat.

Het ‘driehoekje’ geeft de print aan. Dit is een ’24 uurs print van de bestuurderskaart’.

Daaronder zie je het ‘stuurtje’.
Dit zijn de gegevens van de bestuurder (de Kort, Jacobus AM).

Vervolgens de gegevens van het voertuig, het chassisnummer en het kenteken, afgegeven in Nederland.

Vervolgens de gegevens van de tachograaf en de installateur (hamertje).

Dan zie je dat de bestuurder is gecontroleerd. Het was een Nederlandse controleur die op 15 februari 2008, te 10.00 uur zijn controlekaart heeft  aangebracht.

Het symbool ‘?’ geeft aan dat gedurende deze tijd geen activiteiten zijn geweest met het voertuig.

Daarna zie je de gegevens van de werkzaamheden van de chauffeur.
Elke print begint op deze manier, zodat het voor een ieder op een gegeven moment ‘eenvoudig’ is om te lezen.

Hier zie je de werkzaamheden van de bestuurder. Aan de hand van de symbooltjes bemerk je dat er alleen is gereden en gerust.

Bovenaan zie je het kenteken van het voertuig en vervolgens de kilometerstand aan het begin van het gebruik van de tachograaf. Per minuut wordt aangegeven met symbolen wat dus de activiteiten zijn geweest. Aan het einde van de dag geeft de tachograaf aan wat de eindstand van de kilometerteller
is en kun je ook het aantal gereden kilometers aflezen.

Vervolgens zie je een onbekende periode (vanaf 19.15 uur) en geeft de tachograaf weer een ‘?‘.

Daaronder tref je een ‘dagoverzicht’.
– De begintijd en beginstand van de kilometerteller
– De eindtijd en eindstand van de kilometerteller
– Het aantal uren rijtijd, de totaal afgelegde afstand.
– De totale ‘overige werkzaamheden’, en de totale ‘beschikbaarheidtijd’
– De totaal opgetelde pauzes, de onbekende periodes.
– Het rijden met twee bestuurders, in dit geval 00h00.

Dan kom je de problemen en storingen van de bestuurderskaart tegen. In dit geval waren dit er geen.

Daaronder zie je weer de problemen en storingen van het voertuig. Deze tachograaf laat altijd de laatste 5 problemen terugzien en geeft daarbij de
datum en tijd aan en hoelang dit probleem heeft geduurd…steeds 00.00 minuten.
Aan de hand van de symbolen is te zien wat het probleem is: rijden zonder kaart. Dit is vijf keer het geval geweest en ook vijf keer duurde dat 0 minuten.
Hieraan is te zien dat de bestuurder steeds te snel is gaan rijden terwijl de bestuurderskaart nog niet was ingelezen. Wacht dan ook met rijden tot het
symbool volledig op het display is te zien.

Zo kunnen allerlei symbolen worden getoond, die je zeker in het instructieboekje van Siemens- VDO kunt terugvinden om te zien wat er is gebeurd.

Is een pauze gedurende de werkdag langer dan één uur dan zie je achter deze periode een sterretje staan. Hiermee kan worden nagegaan in hoeverre een gesplitste rusttijd is toegepast.

Belangrijk voor jouw als chauffeur zijn de drie bovenste symbolen die je hiernaast in de uitleg ziet.

De ‘gebeurtenissen’, ‘storingen’ en ‘waarschuwingen’ moeten je op weg helpen om het probleem op te lossen waarmee je onderweg te maken hebt gekregen. Lukt dit niet, neem dan contact op met je werkgever.

Printen
Zoals al eerder gezegd, hoef je niet steeds een print te maken. Een print maak je op verzoek van de controleur en wellicht ook van je werkgever. Verder maak je een print zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven. Elke print is best wel lang dus je zult snel door je printerrol heen zijn als je veel print. Op het einde van deze rol loopt een rode streep door het printpapier dat aangeeft dat je de printerrol moet vervangen.
Zorg altijd dat je voldoende printpapier bij je hebt. Het vervangen van het rolletje is een kwestie van de printerlade openmaken en de rol vervangen.
Houd er rekening mee dat het papier van de rol thermisch papier is en dit papier zal door licht en warmte snel zwart worden. Leg dus gemaakte prints ergens neer waar de zon of de warmte niet bij kan.

Vergelijk de tachograafschijf met de print-out

Op de ‘oude’ tachograafschijf zag je ondermeer de afstandsregistratie. Ieder op-en-neergaand lijntje was 10 kilometer. Op de print-out van de ‘nieuwe’ tachograaf wordt de rijtijd zo voor je opgeteld. Ook de totale ‘overige werkzaamheden’, ‘beschikbaarheidtijd’ en de ‘pauze’ wordt weergegeven.

Dus eigenlijk verandert en niet zoveel. De vervoerwerkzaamheden worden gewoon op een andere manier weergegeven. Ook de symbolen die op de oude tachograafschijven worden gebruikt, vinden we terug op de print-outs van de digitale tachograaf.

Wat wel duidelijk een verschil is tussen de analoge en de digitale tachograaf is dat op de tachograafschijven de snelheid te zien was terwijl op de print-outs deze snelheden niet worden weergegeven. Elke snelheidsbegrenzer van de autobus in de Europese Unie is afgesteld op 100 km/h terwijl de snelheidsbegrenzer van een vrachtauto is afgesteld op 90 km/h. Zodra je langer dan één minuut harder rijdt dan deze begrenzers toestaan, wordt dat als een snelheidsovertreding geregistreerd op het interne geheugen van de digitale tachograaf.

In principe doen de apparaten van de diverse producenten allemaal hetzelfde.
In het handeling zijn er toch kleine verschillen.
In de handleiding van het betreffende apparaat is het gebruik ervan duidelijk uitgelegd.