Lossen restant lading

Je bent nu bijna aan het eind van de toets gekomen. In dit deel los je alle lading die zich nog in de laadruimte bevindt. Houd hierbij rekening met de geldende veiligheidsvoorschriften:

  • Gebruik ook hier de juiste beschermingsmiddelen.
  • Los de lading op veilige wijze, zoals je eerder in deze e-learning hebt geleerd.
  • Maak de vastzetmiddelen los en ruim deze meteen op: berg klembalken en vergrendelstangen op waar ze horen, verzamel de antislipmatten en spanbanden in de hoek van de laadruimte dicht bij de laadklep.
  • Gebruik eventuele hulpmiddelen bij het lossen op de juiste manier.
  • Stap de laadruimte op de juiste manier in en uit (jij eerst, dan de lading).
  • Plaats alle geloste lading netjes op de plek die de toetsafnemer aanwijst.
  • Hierbij mag je ook de rolcontainers uitpakken.
  • Til de losse dozen uit de rolcontainers in de juiste tilhouding (rechte rug en door de knieën).