Lossen, stuwen en vastzetten deel lading

Zoals we aan het begin van fase 2 al aangaven, sluit je het onderdeel ‘Onderweg’ af met een praktijkopdracht.

Praktijkopdracht fase 2
Je sluit fase 2 af met het lossen van één stuk lading dat tegen het kopschot staat en is opgesloten. Daarna stuw en zeker je de overgebleven lading opnieuw.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Check voordat je begint met lossen of je de volgende beschermingsmiddelen draagt:

 • Veiligheidsschoenen
 • Veiligheidshesje
 • Werkhandschoenen

Lossen deel lading
Je mag dus één stuk lading dat tegen het kopschot staat en is opgesloten, gaan lossen. Dit betekent dat je de volgende stappen doorloopt:

 • Haal de laadklep van het mechanische platformslot.
 • Activeer de bedieningskast en laat de laadklep dalen tot deze op de grond staat.
 • Pak de pylonen uit de vrachtruimte en zet de werkzone af.
 • Pak het hulpmiddel dat je nodig hebt om de lading te kunnen lossen (steekwagen of EPT).
 • Zet het hulpmiddel op het platform van de laadklep, stap zelf op het veilige deel van de laadklep (de footprints) en breng de laadklep naar boven.
 • Kijk waar het ladingdeel staat dat je moet lossen.
 • Maak de vastzetmiddelen (zoals klembalken, vergrendelstangen of spanbanden) van de lading die ervoor staat, los.
 • Plaats de lading die tijdelijk aan de kant gezet moet worden aan de andere kant van de laadruimte (niet op de laadklep). Maak zo de doorgang vrij naar het stuk lading dat je wil lossen. Zet de lading die tijdelijk verplaatst wordt, op de rem (denk aan rolcontainers).
 • Maak de vastzetmiddelen van de lading die je wilt lossen, los.
 • Breng het te lossen ladingdeel met behulp van het passende hulpmiddel naar de laadklep.
 • Breng de lading op de laadklep naar beneden.
 • Stap van de laadklep en rijd dan het te lossen ladingdeel van de laadklep naar de plek die de toetsafnemer aanwijst.

Stuwen en vastzetten overgebleven lading
Je hebt het deel van de lading dat je moest lossen, gelost. Nu ga je in de laadruimte aan de slag met het stuwen en vastzetten van de overgebleven lading.

 • Stap op de footprints van het platform en breng de laadklep naar boven.
 • Let er bij het betreden van de laadruimte op, dat je deze veilig betreedt.
 • Neem eventueel een tilhulpmiddel (zoals de steekwagen of EPT) mee om de lading die tegen het kopschot geplaatst moet worden, op te pakken.
 • Til je lading met je handen? Gebruik dan de juiste tilhouding (rechte rug en door de knieën).
 • Verdeel de lading tegen het kopschot en over de hele breedte van de laadruimte.
 • Zet de lading vast met de juiste vastzetmiddelen. Let daarbij op de vastzetmiddelen die je eerder hebt gebruikt. Had je eerder spanbanden, klembalken of vergrendelstangen gebruikt, kijk dan nu opnieuw of dit de juiste vastzetmiddelen zijn.
 • Ben je klaar met het stuwen en vastzetten van de lading? Plaats dan ook de EPT veilig gezekerd in de laadruimte.
 • Parkeer de pallettruck zo dicht mogelijk tegen het kopschot.
 • Zet het contact uit.
 • Zeker de truck altijd (gebruik hiervoor spanbanden)
 • Staat de EPT veilig gezekerd in de laadruimte? Sluit de laadklep dan op de juiste wijze af.

Hier is de lading  na het lossen niet opnieuw verdeeld. De vrachtauto is nu minder stabiel.

Hier is de lading na het lossen wel opnieuw verdeeld. Dit zorgt voor een stabiele wegligging.