Fase 2: Onderweg

Nadat je in fase 1 van de praktische toets de lading geladen hebt en de laadklep op slot hebt gedaan, ga je naar fase 2 in het examen. Fase 2 behandelt verschillende scenario’s waar je in de praktijk onderweg mee te maken kunt krijgen.

Je sluit fase 2 af met het lossen van één stuk lading dat tegen het kopschot staat en is opgesloten. Daarna stuw en zeker je de overgebleven lading opnieuw.