Laden voertuig, stuwen en vastzetten lading

In dit onderdeel van de e-learning gaan we verder in op het laden en lossen van de lading. Je leert meer over: het stuwen en vastzetten van de lading, de veilige manier om goederen te tillen én de inzet van hulpmiddelen.

Veilig in- en uitstappen cabine
Het eerste dat je doet na een rit, is uit je cabine stappen. Houd bij het veilig in- en uitstappen rekening met de volgende stappen:

 • Maak gebruik van de aanwezige treden en handgrepen.
 • Stap altijd in of uit met je gezicht richting de cabine.

Hoe betreed je de laadruimte?
Om te kunnen laden en lossen begeef je je in en uit de laadruimte.

De laadruimte betreed je op één manier: via de laadklep.

Wil je de laadruimte in:

 • stap op het platform
 • ga op de footprints staan
 • breng de laadklep omhoog tot deze op gelijke hoogte is met de laadvloer
 • stap de laadruimte in

Wil je de laadruimte uit:

 • check of het platform van de laadklep op gelijke hoogte is met de laadvloer
 • ga op het platform op de footprints staan
 • breng de laadklep omlaag tot deze op de grond staat
 • stap van de laadklep af

Tip stuwen en zekeren
Om lading goed te stuwen, doorloop je deze stappen:

 • Je leest op de vrachtbrief welke goederen je moet laden.
 • Je houdt rekening met de volgorde waarop je moet lossen (meerdere afleverpunten).
 • Je laadt tegen het kopschot, laadt zware lading onderin en houdt rekening met een goede gewichtsverdeling over de laadvloer en de assen.
 • Je bedenkt welk laadhulpmiddel je inzet.
 • Je gebruikt de laadhulpmiddelen op een veilige manier.
 • Bepaal de zekeringsmethode, passend bij de kenmerken van de lading.
 • Je bedenkt welk spanmiddel het beste bij de zekeringsmethode past.
 • Controleer de vastzetrichtingen.
 • Je dekt los gestorte goederen af met een dekzeil.

Veilig gebruik laad- /tilhulpmiddelen

Wil je bij het laden of lossen gebruikmaken van een hulpmiddel, doe dit dan op een veilige manier.

Laadklep

 • Ga bij het openen van de laadklep naast de vrachtauto staan.
 • Laad de laadklep dalen tot op de grond.
 • Plaats de lading op de juiste plek op het platform.
 • Zorg dat de lading stabiel staat.
 • Ga naast de lading op het platform op de footprints staan.
 • Laat de laadklep stijgen tot deze op gelijke hoogte met de laadvloer is.
 • Til de lading naar binnen.

TIP: houd de laadklep schoon en droog voor een goede grip.

 

Rolstops laadklep
Als je via het platform lading moet in- en uitladen die niet vastgezet kan worden en kan wegrollen -denk aan rolcontainers-, dan moet het platform voorzien zijn van rolstops.

Rolstops voorkomen dat lading van het platform af kan rollen. Je bedient de rolstops met je voet.

 

Steekwagen

 • Schuif de schep van de steekwagen onder de lading.
 • Houd de lading met één hand vast en kantel de steekwagen terwijl je deze met één voet tegenhoudt.
 • Rijd de steekwagen met de lading voorop de laadklep op.
 • Parkeer de steekwagen met lading op het platform van de laadklep.
 • Ga naast de lading op de gemarkeerde plek staan.
 • Breng de laadklep omhoog.
 • Wanneer de laadklep op gelijke hoogte met de laadvloer is, pak je de steekwagen en kantel je deze rustig terwijl je deze met één voet tegenhoudt.
 • Rijd de steekwagen met lading de laadruimte in.

 

Veilig gebruik handpallettruck en EPT
Hoewel de bediening van de handpallettruck en EPT verschilt, zijn de stappen om er veilig mee te laden en lossen hetzelfde. Je leest er hier meer over.

Veilig laden met de pallettruck:

 • Pak één pallet tegelijk op.
 • Rij met de lading naar voren gericht, rustig de laadklep op.
 • Draai op de laadklep de lading een kwartslag. Zo staat de pallettruck aan een veilige kant op de laadklep.
 • Laad de vork zakken wanneer de pallet op de laadklep staat.
 • Zet de EPT op de rem of plaats de dissel haaks op de pallettruck met de hefboom omhoog. Op die manier kan de pallettruck niet van de laadklep rijden.
 • Plaats eerst de lading op de laadklep.
 • Houdt tijdens het heffen één hand aan de hefboom van de pallettruck.
 • Staat de laadklep op gelijke hoogte met de laadvloer, dan lift je de pallet en draai je de lading
 • Daarna loop je voor de pallettruck uit, achteruit de laadruimte in.
 • Draai de lading opnieuw in de vrachtauto en zet de pallet op de juiste plaats.
 • Laat de vork zakken en je pallet staat!

Zekeringsmethodes
Goederen die je in de laadruimte hebt ingeladen, moet je zekeren om zeker te weten dat ze niet gaan schuiven. Op welke manier je dit doet, hangt af van het type lading.

Er zijn verschillende zekeringsmethodes.

Neersjorren

De lading wordt tegen de laadvloer ‘vastgezet’. De wrijving tussen de laadvloer en lading wordt groter, waardoor de lading minder snel verschuift.

Fixeren

Fixeer je de lading, dan zet je deze aan alle kanten vast. Zo bescherm je de lading tegen alle vier de krachten. Fixeren gebeurt vaak met spanbanden.  

Vormvast opsluiten

Vorm zekeren of vormvast opsluiten is lading zo strak tegen het kopschot, tussenschotten of andere lading plaatsen, dat deze niet meer in beweging kan komen. Pallets lenen zich hier goed voor.

Let op: na het lossen van een deel van de lading, moet je de overgebleven lading opnieuw zekeren. 

Direct zekeren

Bij direct zekeren maak je gebruik van vaste punten op de lading en op de laadvloer (sjor-oog). Er zijn verschillende vormen van direct zekeren, waarbij je lading tegen één of meerdere krachten beschermt.

Vastzetten met twist-locks

Deze manier van zekeren zie je alleen bij containers.

Tillen

Ondanks de verschillende hulpmiddelen die je in kunt zetten, ben je tijdens het laden en lossen regelmatig aan het tillen. Doe je dit vanuit een verkeerde houding, kan kun je last krijgen van je rug.

Tips bij het laden en lossen:

 • Zet de lading goed vast.
 • Dek los gestorte goederen af met een dekzeil.
 • Controleer de vastzetrichtingen.
 • Let op een juiste verdeling van de lading (houd rekening met het zwaartepunt)
 • Houd hierbij ook de belasting over de assen in de gaten.
 • Bedenk per type goed welk vastzetmiddel je het beste kunt gebruiken.
 • Bedenk per type goed welke laad- of losmachine je inzet.
 • Gebruik de laad- en loshulpmiddelen op een veilige manier.
 • Check na ieder laad- of losmoment of de overgebleven lading goed vastzit.
 • Sluit de laadklep zodra je klaar bent met lading of lossen.

Parkeren EPT

Ben je klaar met laden of lossen, dan parkeer je de pallettruck binnen of buiten de laadruimte.

Parkeren in het magazijn

Heb je de pallettruck die dag niet meer nodig, dan parkeer je deze in de daarvoor bestemde hoek of -in het geval van de EPT- in de acculaadruimte.

 • Rijd de EPT naar de acculaadruimte.
 • Schakel de truck uit.
 • Druk de noodstop in.
 • Sluit de truck aan op de lader.
 • Controleer of de EPT oplaadt.

Parkeren in de laadruimte

Neem je de pallettruck na het laden of lossen mee in de laadruimte, dan parkeer je deze als volgt:

 • Parkeer de pallettruck achterin de laadruimte, zo dicht mogelijk tegen het kopschot.
 • Zet het contact uit.
 • Zeker de truck altijd.