Voor welke voertuigen is deze digitale tachograaf wel verplicht gesteld? In grote lijnen kan het navolgende worden gesteld.
De digitale tachograaf is verplicht :

 • in voertuigen ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder niet meegeteld;
 • in voertuigen ingericht voor het vervoer van goederen, wel of niet voorzien van een aanhangwagen, waarvan de toegestane maximummassa meer is dan 3.500 kg.

Een vervoerder kan, indien hij dat wil, in oudere vrachtauto’s of autobussen, die voorzien zijn van een analoge tachograaf, een digitale tachograaf installeren. Dit is niet verplicht maar kan voor ondernemers toch wel z’n voordeel hebben, zoals het gebruik van de digitale gegevens in de administratie.

Een vervoerder is echter verplicht een analoge tachograaf te laten vervangen door een digitale tachograaf als deze tachograaf ‘in z’n geheel’ defect is. Hiervoor zijn de navolgende regels van toepassing:

 • Als de vrachtauto of autobus in gebruik is genomen vóór 1 januari 1996, dan heeft de ondernemer de keuze om een defecte analoge tachograaf te vervangen door een andere analoge tachograaf of een digitale tachograaf.
 • Bij vrachtauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 12.000 kilogram en bij autobussen met een toegestaan maximummassa van meer dan 10.000 kilogram, die na 1 januari 1996 in gebruik zijn genomen dient de eigenaar van het voertuig deze analoge tachograaf verplicht te vervangen door een digitale tachograaf.
 • Voor alle andere vrachtauto’s of autobussen geldt de regel dat de eigenaar/houder de keuze heeft de defecte tachograaf te laten vervangen door een analoge of digitale tachograaf.

Siemens VDO 

Gebruik digitale tachograaf

Het is dus erg belangrijk dat de chauffeur en de werkgever goed op de hoogte zijn met het gebruik van deze nieuwe tachograaf. Op het moment dat beiden daarmee op de juiste wijze omgaan, loopt het bedrijf, maar ook de chauffeur minder risico op ongewenste situaties zoals boetes en rijverboden.
Het is eveneens belangrijk dat de werkgever/planner, maar ook de chauffeur zeer goed op de hoogte is met die rij- en rusttijden en het juiste gebruik van dit ‘nieuwe’ apparaat.

Eigenlijk verandert er niet veel.

In plaats van registratiebladen (tachograafschijven) worden nu bestuurderskaarten gebruikt, maar daarover verderop meer.

Er zijn verschillende merken en typen op de markt, zoals de Siemens-VDO tachograaf, de Stoneridge tachograaf, de Delphi Grundig tachograaf en de Actia tachograaf.
Veruit de meest gebruikte tachograaf is de Siemens VDO met Stoneridge als goede tweede.

Stoneridge

Actia

Delphi Grundig

Onderdelen digitale tachograaf

De digitale tachograaf in z’n geheel bestaat in feite uit drie onderdelen.

 1. Een sensor die aangesloten zit op de versnellingsbak van het voertuig en die de gegevens daaruit doorstuurt naar deze digitale tachograaf.
 2. De kast met display en een ingebouwde printer.
 3. De tachograafkaart.

Bij de digitale tachograaf wordt gebruik gemaakt van tachograafkaarten in plaats van tachograafschijven (of registratiebladen). We kennen vier soorten kaarten bij het gebruik van deze tachograaf.

Bedrijfskaart

De bedrijfskaart

Op een bedrijfskaart staan de gegevens vermeld van het transport- of touringcarbedrijf. Met deze bedrijfskaart is het mogelijk om de registratie van de uitgevoerde werkzaamheden met het voertuig te downloaden en vast te leggen in de bedrijfsadministratie. Deze bedrijfsadministratie moet, op basis van de Arbeidstijdenwetgeving, nog ten minste één jaar bewaard worden.
Bedrijfskaarten kunnen worden aangevraagd bij Kiwa Register. Een bedrijf kan tot maximaal 62 bedrijfskaarten aanvragen. Deze kaarten zijn vijf jaar geldig. Een veel gemaakte fout hierbij is de bedrijfskaart op naam van een Holding te zetten en de Transportvergunning op naam van het transportbedrijf.

N.B.: Er moet ook bij een zogenaamde Leen- of Huurauto eerst de bedrijfskaart geplaatst worden en de gegevens overgezet worden. Wordt dat niet gedaan, dan kan er geen ‘download’ van de ritgegevens gemaakt worden en kost een bedrijf dat per dag zo mogelijk € 4400,00 ! (Tarief per januari 2020)

Bestuurderskaart

De bestuurderskaart

Een chauffeur, die in een autobus of vrachtauto rijdt die is uitgerust met een digitale tachograaf, heeft een bestuurderskaart nodig.
Voor de afgifte van deze kaart wordt onderscheid gemaakt tussen chauffeurs die woonachtig zijn binnen de Europese Unie en chauffeurs die buiten de EU wonen.
Op deze bestuurderskaart worden de werkzaamheden van de chauffeur geregistreerd en opgeslagen. Uiterlijk na 28 dagen vanaf het in gebruik nemen moeten deze gegevens van de bestuurderskaart bij het bedrijf worden opgeslagen. Is een chauffeur langer onderweg dan kan dat ook op een zogenaamde downloadkey.
Leveranciers van deze apparatuur maken steeds slimmere mogelijkheden zoals bv. het uitlezen en verzenden van de gegevens via mobiele telefoon.
De gegevens uit het intern geheugen van de digitale tachograaf moeten uiterlijk na 90 dagen worden gedownload en opgeslagen bij het bedrijf.
Een bestuurderskaart is persoonsgebonden en kan worden aangevraagd bij Kiwa Register. Deze kaart is ook vijf jaar geldig.
Is een chauffeur afkomstig uit een niet EU/EER-land en werkzaam bij een Nederlandse onderneming, dan heeft hij toch een bestuurderskaart nodig. Deze bestuurderskaart kan worden aangevraagd bij Kiwa Register en is ook persoonsgebonden.
De geldigheid van de bestuurderskaart van een niet EU/EER – chauffeur is gelijk aan de geldigheidsduur van het bestuurdersattest of de tewerkstellingsvergunning.

Gebruik van bestuurderskaarten en registratiebladen

 1. Voor iedere dag dat een chauffeur rijdt, vanaf het tijdstip waarop hij het voertuig overneemt, gebruikt de bestuurder zijn bestuurderskaart of registratiebladen. De bestuurderskaart of het registratieblad wordt niet vóór het einde van de dagelijkse werktijd uit het apparaat genomen, tenzij dit anderszins is toegestaan. De bestuurderskaart of het registratieblad mag niet worden gebruikt voor een langere periode dan die waarvoor de kaart of het blad bestemd is.
 2. De chauffeur zorgt voor een passende bescherming van de bestuurderskaart of registratiebladen en gebruikt geen bevuilde of beschadigde bestuurderskaart of registratiebladen.

Downloadkey

Verzenden via mobiel

Werkplaatskaart

De werkplaatskaart

Degenen die een digitale tachograaf inbouwen of keuren moeten een werkplaatskaart hebben. Op deze kaart staan de persoonsgegevens van de installateur vermeld. Deze kaart is dus nodig om een digitale tachograaf te installeren, te repareren of te herkeuren.
Ook een werkplaatskaart kan worden aangevraagd bij Kiwa Register. Deze kaart is echter slechts één jaar geldig en kan steeds worden verlengd na het succesvol afleggen van een toets.

Controlekaart

De controlekaart

De controlekaart wordt gebruikt door degenen die toezicht houden op het juiste gebruik van de tachograaf en de naleving van de rij- en rusttijden, zoals Inspectie Leefomgeving en Transport, de politie of andere opsporingsdiensten.
Met behulp van deze kaart kunnen zij de naleving van de rij- en rusttijden controleren en zien in hoeverre de tachograaf op de juiste wijze wordt gebruikt.
Met deze controlekaart kunnen zowel de gegevens van de bestuurderskaart worden afgelezen als de gegevens van het interne geheugen van de tachograaf. Inspecteurs beschikken over een draagbare computer waarmee ze de naleving van de rij- en rusttijden snel en efficiënt kunnen controleren.
Ook een controlekaart moet worden aangevraagd bij Kiwa Register en is vijf jaar geldig.

Behandeling van de tachograafkaarten

De gebruiker, dus ook jij als chauffeur, doet er goed aan zorgvuldig om te gaan met de bestuurderskaart.

 • Gebruik deze kaart niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is.
 • Buig of knik de kaart niet.
 • Houd de contactvlakken schoon, droog, vet- en olievrij en bewaar hem altijd in een beschermhoes.
 • Leg de kaart niet in de directe omgeving van sterke elektromagnetische velden.