Tijd gespendeerd:

Hoofdstuk 3: Veiligheidsmaatregelen bij incidenten

De grootste risicofactor voor de veiligheid is het verkeer. Wanneer jij als eerste bij een incident aankomt, moet je maatregelen treffen om de situatie zo veilig mogelijk te maken. Maar niet één situatie is gelijk. Het is wel zo dat er in de afhandeling van een incident structuur kan worden aangebracht. Samenwerking hierin is dan wel een vereiste.

Goed samenwerken kan alleen als er onderling afspraken worden gemaakt over de handelswijze en verantwoordelijkheden van elke partij die betrokken is bij de afhandeling van een incident. Dit creëert een grote uniformiteit  waarmee de veiligheid wordt vergroot op de incidentlocatie van jou en de overige weggebruikers.

Goed samenwerken betekent ook goed weten wat er onderling is afgesproken. De overheid heeft in samenwerking met hulpverlenende instanties zoals, Politie, Brandweer, Ambulance, Rijkswaterstaat en bedrijfsleven “Richtlijn eerste veilheidsmaatregelen bij verkeersincidenten” opgesteld. Deze richtlijn is dan ook het uitgangspunt in dit onderdeel van deze nascholingsmodule. De richtlijn omschrijft een prioriteitsstelling;

 1. Eigen veiligheid
 2. Verkeersveiligheid
 3. Slachtofferhulp
 4. Sporenonderzoek
 5. Doorstroming verkeer
 6. Behoud lading/voertuig

Geen enkele situatie is hetzelfde. Daarom gelden de in deze cursus genoemde maatregelen als uitgangspunt. Jij moet deze natuurlijk met jouw gezonde verstand toepassen. Gebruik van hulpverleningsvoertuigen en de verkeerskegels is essentieel voor de eerste beveiliging. Je moet je ervan bewust zijn dat hulpverlening in het verkeer nooit 100% veilig kan zijn. Risico’s kunnen we beheersen maar nooit tot 0 reduceren. Dit betekent dat je altijd alert moet blijven en ervoor moet zorgen dat je in elke situatie zo min mogelijk risico loopt.

De grootste risicofactor voor de veiligheid is het verkeer. Wanneer jij als eerste bij een incident aankomt, moet je maatregelen treffen om de situatie zo veilig mogelijk te maken. Maar niet één situatie is gelijk. Het is wel zo dat er in de afhandeling van een incident structuur kan worden aangebracht. Samenwerking hierin is dan wel een vereiste.

Goed samenwerken kan alleen als er onderling afspraken worden gemaakt over de handelswijze en verantwoordelijkheden van elke partij die betrokken is bij de afhandeling van een incident. Dit creëert een grote uniformiteit  waarmee de veiligheid wordt vergroot op de incidentlocatie van jou en de overige weggebruikers.

Goed samenwerken betekent ook goed weten wat er onderling is afgesproken. De overheid heeft in samenwerking met hulpverlenende instanties zoals, Politie, Brandweer, Ambulance, Rijkswaterstaat en bedrijfsleven “Richtlijn eerste veilheidsmaatregelen bij verkeersincidenten” opgesteld. Deze richtlijn is dan ook het uitgangspunt in dit onderdeel van deze nascholingsmodule. De richtlijn omschrijft een prioriteitsstelling;

 1. Eigen veiligheid
 2. Verkeersveiligheid
 3. Slachtofferhulp
 4. Sporenonderzoek
 5. Doorstroming verkeer
 6. Behoud lading/voertuig

Geen enkele situatie is hetzelfde. Daarom gelden de in deze cursus genoemde maatregelen als uitgangspunt. Jij moet deze natuurlijk met jouw gezonde verstand toepassen. Gebruik van hulpverleningsvoertuigen en de verkeerskegels is essentieel voor de eerste beveiliging. Je moet je ervan bewust zijn dat hulpverlening in het verkeer nooit 100% veilig kan zijn. Risico’s kunnen we beheersen maar nooit tot 0 reduceren. Dit betekent dat je altijd alert moet blijven en ervoor moet zorgen dat je in elke situatie zo min mogelijk risico loopt.